Schade kan in de loop van de tijd ontstaan door corrosievorming. Daarnaast komt schade in de vorm van deuken en krassen veel voor. Deze laatste beschadigingen ontstaan ook regelmatig tijdens de bouw- of productie fase. Beschadigde gevelplaten zijn zowel vanuit onderhoudstechnisch als esthetisch oogpunt onwenselijk. U wilt de schade herstellen. Maar zowel bij schade vóór als na de oplevering van een gebouw is de vraag: hoe kunnen de beschadigde panelen het beste en voor een aantrekkelijke prijs hersteld worden?

Grondlegger gevelschadeherstel

Een paneel vervangen is kostbaar en vaak is er sprake van kleurverschil tussen de bestaande gevelplaten en het nieuwe paneel. Paneelherstel.nl heeft een aantal jaren geleden de oplossing gevonden die praktisch en financieel voordeel oplevert, en het herstelproces aanzienlijk verkort. Daarmee is Paneelherstel.nl de grondlegger van gevelschadeherstel in Nederland. Onze techniek, gericht op snel herstel van schade ter plaatse en het voorkomen van kleurverschillen, is door continue innovatie geoptimaliseerd. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange ervaring kunnen we beschadigingen nagenoeg onzichtbaar herstellen. De door ons ontwikkelde techniek is toepasbaar voor elke kleur en elk type paneel. Ook ouderdom en mate van verkleuring zijn geen beperkende factoren.

Getest door Bedrijfschap Schildersbedrijf

Onze werkwijze en toegepaste producten zijn voor beoordeling voorgelegd aan de afdeling Techniek & Innovatie van het Bedrijfschap Schildersbedrijf. Het Bedrijfschap concludeerde dat schade optisch uitstekend wordt hersteld, mede door de hoogwaardige kwaliteit van de gebruikte laksoorten. De speciale techniek, de kwaliteit van de lakken en de laagdikte zorgen voor duurzaam herstel, waardoor de kwaliteit van het oorspronkelijke product gewaarborgd blijft. In de meeste gevallen blijft daardoor de garantie, die fabrikanten en producenten verstrekken op hun producten, behouden.