Paneelherstel Holland Bouwschadelijn

De expertise op ons vakterrein wordt algemeen erkend. Op grond van onze kennis en ervaring worden wij door verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus ingeschakeld voor taxaties van gevels. Merendeels betreft dit taxaties van schade die is ontstaan tijdens of vlak na het bouwproces. Veel aannemers schakelen ons in voor taxatie om een goede inschatting te kunnen maken van de herstelkosten.

Herstel bestaande panelen of vernieuwing?

De schade-experts van Paneelherstel.nl beoordelen de herstelmogelijkheden van de schade en adviseren tevens of schadeherstel mogelijk is door de beschadigde panelen te behandelen. Indien de aard van de schade vernieuwing van de beplating vereist, brengen onze experts ook in kaart wat de gevolgen zijn wanneer er eventuele kleurverschillen optreden en de kosten hiervoor.

Wat is de meest efficiënte oplossing?

In het taxatierapport brengen onze schade-experts uitgebreid verslag uit van de schade en geven een hersteladvies, inclusief de daaraan verbonden kosten. Uitgangspunt voor de taxatie van de herstelkosten is vanzelfsprekend altijd de meest efficiënte en economische oplossing voor de belanghebbende.

Meerjarenbegrotingen voor preventief gevelonderhoud

Regelmatig wordt de expertise van Paneelherstel.nl gevraagd voor het uitvoeren van inspecties die betrekking hebben op de staat van onderhoud van gevels. Onze rapportages kunnen ook gebruikt worden voor het opstellen van meerjarenbegrotingen voor preventief gevelonderhoud.

Kleurverschil: wat zijn de opties?

Voor advisering kunt u altijd een beroep op ons doen. Hoe complexer het probleem, hoe groter de uitdaging. Een specifiek punt waar onze expertise vaak voor gevraagd wordt, betreft problemen die het gevolg zijn van kleurverschil tussen nieuwe en bestaande gevelpanelen. Dit kleurverschil is een bron van ongenoegen. Wij kunnen dit probleem tot volle tevredenheid en tegen aanvaardbare kosten oplossen. Is kleurverschil momenteel een probleem of verwacht u dat dit een probleem wordt doordat renovatie van uw gevel nodig is, leg dan uw situatie aan ons voor. Wij zijn u graag van dienst met een professioneel advies.