Paneelherstel Holland Bouwschadelijn

Nieuwe gevelpanelen zijn een lust voor het oog. Dat wilt u graag zo houden. Om dat te bereiken, dienen de panelen regelmatig gereinigd te worden. Dit is niet alleen van belang vanwege het (korte termijn) optisch effect. Belangrijker is het effect op de lange termijn. Regelmatige reiniging houdt de coating die is aangebracht op de gevelplaten beter in conditie. Daarmee wordt de levensduur van de coating, en de gevelbeplating als geheel, verlengd.

Voldoet u aan de voorwaarden van de fabrieksgarantie?

Om uw recht op fabrieksgarantie te behouden, moet u voldoen aan de garantievoorwaarden. Zo wordt aan het onderhoud eisen gesteld. Veel fabrikanten stellen als eis dat u moet kunnen aantonen dat de panelen minimaal eenmaal per jaar zijn gereinigd. Als u de gevel door ons laat reinigen, kan er over dit punt nooit twijfel ontstaan. Want na het reinigen ontvangt u van ons een reinigingscertificaat. Doet zich een garantiekwestie voor, dan kunt u het certificaat aan de fabrikant of leverancier overleggen.

Gespecialiseerd team

Paneelherstel.nl beschikt over een gespecialiseerd professioneel team dat uitsluitend is belast met het reinigen van gebouwen. Met geavanceerde reinigingsapparatuur en schoonmaakmiddelen verwijderen wij hardnekkige vervuiling en graffiti.

Beschermende, vuilafstotende laag

Na de reiniging worden de gevelpanelen nagespoeld met speciaal onthard water om streepvorming te voorkomen. Vervolgens kunnen wij de panelen voorzien van een vuilafstotende laag. Door deze laag is uw gebouw beter en langer beschermd tegen negatieve weersinvloeden en hechting van vuil.